ВАЖНО!!!!!РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ОТ ГАРА ТРОЯН ОТ 10.12.2017

РАЗПИСАНИЕ  ЗА  ДВИЖЕНИЕТО  НА  ВЛАКОВЕТЕ

информа-

ция

денонощно:

064/

83-

11-

  33  и

0885/

39-

76-

94

От 10.12.17г. Вл № 24220 Вл.№ 24222 Вл.№ 24272 Вл.№ 24224
Троян 5.40 7.40    14.00 16.35
Калейца 5.49 7.49   14.10 16.44
Добродан 5.54 7.54   14.16 16.49
Ломец 5.58 7.58   14.21 16.54
Лешница 6.04 8.04   14.27 17.00
Абланица 6.11 8.11   14.35 17.08
Ловеч 6.35 8.34   14.59 17.32
Левски 7.40 9.28   16.03 18.33
Плевен 8.50 с ПВ 10.08 с БВ 16.50 с БВ  17.20 с ПВ 19.25 с ПВ
Свищов —— 11.25   17.25 20.15
Особености

         Влака със ”се движи се в понеделник, сряда, петък и неделя!

От  10.12.17г. Вл № 24221 Вл.№ 24271 Вл.№ 24223 Вл.№ 24225 ТРОЯН:

0885/

01-

16-

85

ЛОВЕЧ:

0884/

40-

57-

  43  и

0887/

88-

75-

04

Свищов 4.40 —— 11.34 17.40
Плевен 5.00 —— 13.14 18.44
Левски 5.47 12.00 13.50 19.30
Ловеч 6.41 12.59 15.02 20.42
Абланица 7.04 13.22 15.27 21.06
Лешница 7.11 13.29 15.35 21.13
Ломец 7.16 13.35 15.41 21.19
Добродан 7.20 13.39 15.45 21.23
Калейца 7.25 13.44 15.51 21.28
Троян 7.34 13.52 16.00 21.37
Особености Директен от Свищов

Легенда:

ПВ – пътнически влак

БВ – бърз влак

смяната във възелни гари е означена :

  1. – име възелна гара:  пр. ….ч.  –  зам. ….,  или  
  2. 2. – крайна гара  … час ^, като знака ” ^“ показва, че има смяна, без да се посочва възелната гара.

        ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ВЪВ  ФЕЙСБУК  НА     СТРАНИЦАТА    “  ЖП. ГАРА ТРОЯН  “       

 

    

Уважаеми пътници,

 Ако се нуждаете от информация, свързана с Вашето   
 пътуване с влак , то използвайте някой от посочените
 по – долу телефони:
     
     GSM  0884  40 57 43   – в работно време
     064 / 83 11 33             денонощно
     GSM  0885  39 76 94  денонощно
 Троян 0885/ 01 16 85 ;        
                                                    Ловеч 0887/ 88 75 04

Телефони за жп. информация :

064 / 83 11 33            – денонощно

GSM  0885  39 76 94 – денонощно

GSM  0884  40 57 43  – в работно време

ЖП. Гара Троян 0885/ 01 16 85

ЖП. Гара Ловеч 0887/ 88 75 04

Facebook Comments