ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

АКТУАЛНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВЛАКОВЕТЕ НА Ж.П.ГАРА ТРОЯН от 01. 06. 2017

 

Влакове за    В  а  р  н  а                                                                                                                                        / Г.Оряховица, Търговище, Шумен /   

 

 • !чрез БВ !

    Троян  5.20,

    Левски: пр. 7.14 – зам. 7.37,

    пристига :  Г.Оряховица 8.21

                       Търговище 9.46

                             Шумен 10.16

                      Варна 11.56

 • !чрез БВЗР/БВ със задължителна резервация /!

     Троян  8.15,

     Левски: пр.10.08 – зам.10.14,

     пристига : Г.Оряховица 10.55

                             Търговище 12.22

                             Шумен 12.52

                      Варна 14.25

 • !чрез БВ! * в понеделник, сряда, петък и неделя *    

     Троян  14.12,

     Левски: пр.16.06 – зам.16.20,

     пристига : Г.Оряховица 17.01

                             Търговище 18.30

                       Шумен 19.00

                             Варна  20.35

 

 

 • !чрез БВ със запазени места и БВ!

     Троян 16.30,

     Левски:  пр.18.24 – зам.19.15,

        Г.Оряховица: пр.19.56 – зам.20.06,

        пристига : Търговище 22.33

                           Шумен 21.03     

                           Варна 23.42      

                          Влакове за  С  о  ф  и  я

                 / Плевен, Ч.Бряг, Мездра /

 

 

 • ! чрез  ПВ !

 

    Троян  5.20,.

          Левски пр. 7.14 – зам.8.05 ,                                      

          пристига :  Плевен 8.50

    Ч. Бряг: пр. 10.01 – зам.10.45,

  пристига :  Мездра 11.35      

 

! чрез БВ със запазени места !       

        Троян  5.20,               

        Левски: пр. 7.14 – зам. 9.14,

     пристига :  Плевен    9.46

                        Ч. Бряг  10.25

                        Мездра 11.03                       

                       София  12.30

 

  

 • ! чрез БВЗР /БВ със задължителна резервация/!

        Троян  8.15,                                        

        Левски: пр.  10.08 – зам. 11.47,

        пристига :         Плевен  12.17

                                  Ч.Бряг   12.56

                                  Мездра 13.31                       

                      София  14.55

 

 • !чрез БВ! * в понеделник, сряда, петък и  неделя *     

   Троян 14.12,

   Левски: пр.16.06 – зам.16.20,

      пристига :  Плевен   16.50

                         Ч. Бряг  17.40

                         Мездра 18.19                       

                         София  20.00

 

 

 • !чрез ПВ !

        Троян 16.30,

        Левски: пр.18.24 – зам.18.40,

        пристига :  Плевен 19.21

 

 

!чрез международен БВ !

        Троян 16.30,

        Левски: пр.18.24 – зам.19.11,

        пристига :  Плевен   19.38

                           Ч.Бряг    20.17

                           Мездра  20.53                       

                          София   22.25

 

 

Влакове за  В и д и н    

/  Враца, Монтана, Берковица, Лом /

 

 

 • ! чрез ПВ !       

        Троян  5.20,                                       Не се движи

       Левски: пр. 7.14 – зам. 8.05,          Мездра – Монтана

       Ч.Бряг: пр.10.01 – зам. 10.45             в събота!!!

       Мездра: пр. 11.35 – зам.11.40                     

       пристига : Враца 11.57

             Монтана 13.10

                         Берковица 15.39^     ^ – с   прекачване  

 

! чрез БВ и ПВ !       

        Троян  5.20,                       

        Левски: пр. 7.14 – зам. 9.14,           Не се движи

        Мездра: пр. 11.03 – зам.11.40    Мездра – Монтана                

        пристига : Враца 11.57                    в събота!!!

              Монтана 13.10

                           Берковица 15.39^     ^ – с   прекачване  

 

 • ! чрез БВЗР /БВ със задължителна резервация/ и БВ !

 

  Троян  8.15,

        Левски: пр.10.08 – зам.11.47,                

        Мездра: пр.13.31 – зам.13.40,                       

        пристига :  Враца 13.54 ,  Монтана 15.01^

                           Берковица 15.39^,  Лом 15.47^    

                           Видин 16.45       ^ – с   прекачване

                 

 •   !чрез БВ!*в понеделник, сряда, петък и неделя*     

     Троян 14.12,

     Левски: пр.16.06- зам.16.20,                

     Мездра:пр.18.19 -зам.18.49 с БВ,

     пристига :  Враца 19.04

                        Монтана 20.05^

        Берковица 20.42^

        Лом 21.05^

        Видин 22.02    ^ – с прекачване     

 

!чрез БВ!  Троян 16.30,

    Левски: пр.18.24- зам.19.11,

    Мездра: пр.20.53- зам.20.58, с БВ до Лом,                                   

    пристига : Враца 21.12,

                    Монтана 22.20^, !/в петък и неделя/!                                                                                                       Берковица 22.56^, !/в петък и неделя/!

                    Лом 23.02                   ^ – с прекачване   

 Влакове за  Р у с е  

                / Полски Тръмбеш, Бяла /

 

 • ! чрез БВЗР / БВ със задължителна резервация/ и ПВ!

   Троян  8.15,

   Левски:  пр.10.08 – зам.10.14,

   Г.Оряховица:пр.10.55 – зам.11.15,

   пристига : Полски Тръмбеш 11.55

                      Бяла 12.10

                      Русе      13.41

                      Русе Разпр. 13.50

 

 

 • !чрез БВ и ПВ*в понеделник, сряда, петък и неделя*

 

      Троян 14.12,

      Левски:   пр.16.06 – зам.16.20,

      Г.Оряховица пр. 17.01 – зам. 17.15   

      пристига :  Полски Тръмбеш 17.57

                          Бяла 18.14

                          Русе       19.37

                          Русе Разпр. 19.47

!чрез БВ!

 

     Троян 16.30,

     Левски:   пр.18.24 – зам.19.15,

     Г.Оряховица пр. 19.56 ,

     пристига :  Полски Тръмбеш 20.29

                          Бяла 20.43

                          Русе       21.55

                          Русе Разпр. 22.05

Влакове за   Д о б р и ч   и   Кардам

 

 • ! чрез БВЗР /БВ със задължителна резервация/ и ПВ!

     Троян  8.15,                               

     Левски: пр.  10.08 – зам.10.14,       

     Повеляново: пр.14.01 – зам.14.14,  

     пристига : Добрич: пр.15.37,    

                       Кардам 17.06  

      

 • !чрез БВ!

Троян 16.30,              

    Левски:  пр.18.24 – зам. 2.12,

    Повеляново: пр. 6.18 – зам. 7.05,  

    пристига :  Добрич   8.30

                       Кардам  9.45        

 

                   

Влакове за Дулово  и  С и л и с т р а

 • !чрез БВЗР/БВ със задължителна резервация/ и ПВ  !

     Троян  8.15,

     Левски:  пр.  10.08 – зам.10.14,

     Г.Оряховица: пр. 10.55 – зам. 11.15,

    Русе:  пр.13.41 – зам.17.41,

    Русе разпределителна: пр.17.49 – зам.18.32,   

    Самуил:  пр.20.19 – зам.20.35,

    пристига :  Дулово 21.59

                       Силистра 23.06  

 

 

!през Каспичан чрез БВЗР и БВ !

    Троян  8.15,

    Левски: пр.10.08 – зам.10.14,

    Шумен  пр.12.52 – зам. 19.00,

    Каспичан: пр.19.19 – зам.19.42

    Самуил: пр. 20.30 – зам. 20.35,

    пристига :   Дулово 21.59

                        Силистра 23.06

 • !през  Каспичан чрез БВ и ПВ! * в понеделник, сряда, петък и неделя *     

    Троян  14.15,

    Левски:  пр.16.06 – зам.16.20,

    Каспичан: пр.19.19 – зам.19.42,

    Самуил: пр.20.30 – зам. 20.35,

    пристига :   Дулово 21.59

                        Силистра 23.06

 • !чрез директен БВ от Левски !

Троян 16.30,

     Левски: пр.18.24 – зам.  23.36,

     Русе: пр. 2.17,              

     пристига :   Дулово  5.51

         Силистра  6.55

 

 Връзки  за  Южна  България  през   Г.Оряховица

 • ! през Дъбово, чрез БВ!

     Троян  5.20,

     Левски:   пр. 7.14 – зам. 7.37,

     Г.Оряховица:пр. 8.21 – зам. 8.35,

  Дъбово: пр. 10.47 – зам.10.54,

   пристига: Сливен 11.57, Бургас 13.28;

Тулово: пр. 10.54 – зам. 11.50,

            пристига: Павел Баня 12.25,Карлово13.04,Баня 13.26^, Хисар 15.16^

  Ст.Загора: пр. 11.35,  

    пристига : Чирпан 12.22, Пловдив 13.29

 

 • !през Дъбово чрез БВЗР и ПВ!

       Троян  8.15,

       Левски:   пр. 10.08 – зам. 10.14,

       Г.Оряховица:  пр.10.55 – зам.11.20,

  Дъбово:  пр. 13.51 – зам.14.09 с ПВ,

 

       пристига:  Сливен 15.20,

       Зимница: пр.15.47 – зам.16.22 с БВ,

       Карнобат: пр. 16.46 – зам. 18.12 с ПВ,

        пристига : Бургас 19.23;

           

  Тулово : пр. 13.59 – зам. 16.03,                    

          пристига: Павел Баня 16.49, Карлово17.40,   

                                      Баня 17.45^, Хисар 18.41^;

 

     Ст.Загора: пр. 14.40 – зам. 15.21 с БВ ,

     Карнобат: пр. 16.46 – зам. 18.12 с ПВ,

         пристига : Бургас 19.23;

 

     Ст.Загора:                – зам. 14.52 с ПВ,

         пристига : Чирпан 15.45, Пловдив 17.00

 

!през Шумен-Комунари, чрез БВЗР и ПВ!

  Троян 8.15,

  Левски:   пр. 10.08 – зам.10.14,

  Шумен: пр. 12.52 – зам. 14.05,  

  Комунари:  пр.15.05 – зам.16.37,

  Карнобат : пр. 17.24 – зам. 18.12,

  пристига:  Бургас19.23

 

 • !през Дъбово чрез БВ!

       Троян  16.30,

       Левски:   пр. 18.24 – зам. 19.15,

       Г.Оряховица:  пр.19.56 – зам.20.00 с МБВ за Димитровград,

        Ст.Загора: пр. 22.47 – зам.  0.46  с БВ за София, пристига : Чирпан  1.29, Пловдив  2.35;

                                           – зам.  1.26 с БВ за Варна, пристига: Ямбол  2.14, Карнобат:  2.50;

                                           – зам.  3.26 с БВ за Бургас, пристига : Бургас 5.47;

                    

          пристига:  Димитровград 23.55   

 

РАЗПИСАНИЕ  ЗА  ДВИЖЕНИЕТО  НА  ВЛАКОВЕТЕ информа-

ция

денонощно:

 

064/

83-

11-

  33  и

 

0885/

39-

76-

94

 

 

От 01.06.17г. Вл № 24220 Вл.№ 24222 Вл.№ 24272 Вл.№ 24224
Троян 5.20 8.15    14.12 16.30
Калейца 5.29 8.24   14.21 16.39
Добродан 5.34 8.29   14.26 16.44
Ломец 5.38 8.33   14.30 16.48
Лешница 5.44 8.39   14.36 16.54
Абланица 5.51 8.46   14.43 17.01
Ловеч 6.14 9.09   15.06 17.24
Левски 7.14 10.08   16.06 18.24
Плевен 8.50 –– 16.50 с БВ  

 

19.21
Свищов –– 11.25   17.25 20.16
Особености

         Влака със ”се движи се в понеделник, сряда, петък и неделя!

От  01.06.17г. Вл № 24221 Вл.№ 24271 Вл.№ 24223 Вл.№ 24225 ТРОЯН:

0885/

01-

16-

85

ЛОВЕЧ:

0884/

40-

57-

  43  и

0887/

88-

75-

04

Свищов 4.30 –– 11.50 17.40
Плевен 5.00 –– 12.59 19.05
Левски 5.58 11.58 13.55 19.50
Ловеч 7.06 13.01 15.08 21.01
Абланица 7.29 13.24 15.32 21.25
Лешница 7.36 13.31 15.39 21.33
Ломец 7.42 13.37 15.45 21.39
Добродан 7.46 13.41 15.50 21.43
Калейца 7.51 13.46 15.56 21.49
Троян 8.00 13.55

 

16.05 21.58
Особености Директен от Свищов