ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Общинска фондация „Тома Васильов” обявява конкурс под надслов „Аз обичам България”

Конкурсът  е  за  дейности  в  сферата  на  патриотичното  възпитание  на  децата  и учениците, за  инициативи, насочени  към  съхранение  и  популяризиране  на  бълга

рската  ист

орическа  памет  и  традиции  и  утвърждаване  на  българския  национален  дух.

Допустими  участници: детски  градини, училища, читалища и центрове  за  работа  с  деца на  територията  на  Об

щина  Тетевен.

Проявите  и  инициативите  трябва  да  бъдат  отразени  със  снимков, видео  и  текстов  материал и да се представят в стая № 213 на Община – Тетевен, етаж ІІ-ри, за публикуване на официалната  интернет  страница на Община Тетевен и  Facebook

профила й.

Срок  за  реализиране  на  дейностите:

01.04.2017 г. – 15.10.2017 г.

Комисия  ще  отличи с парични награди  най-активните институции  и  организации.

Facebook Comments