ОБЩИНА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЩИНА ТРОЯН

Кметът на Община Троян, г-жа Донка Михайлова има специален празник