ЗНАЕТЕ ЛИ,ЧЕ.... ОБЩЕСТВО

Ловната дружинка на БАЛКАНЕЦ първенец в отстрела на дивя свиня за първия месец от сезона