ОБЩЕСТВО

Николай Тодоров вече не е председател на Общинския съвет Троян

Розалина Русенова от групата на БСП ,чете декларацията
Розалина Русенова от групата на БСП ,чете декларацията

След тайно гласуване в което не участва групата на БСП, от общо гласувалите 19 съветника станя ясно,че ще има нов избор за председател на Общински съвет. С 15 гласа за вот на недоверие и 4 против , Николай Тодоров вече не е председател. Временно изпълняващ дейността председател на Общински съвет е Минко Акимов т групата на ГЕРБ

Преди гласуването групата на БСП излезе с декларация. Бе избран временно изпълняващ дейността предсдател  на Общинския съвет-Минко Акимов

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я ОТ ИМЕТО НА ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА БСП ТРОЯН

Веселин Илиев-БЗНС, напусна Кпалиция"Избор на Трян".Вече е независим съветник
Веселин Илиев-БЗНС, напусна Кпалиция”Избор на Трян”.Вече е независим съветник
Даниел Сираков и Калина Калинска- ВМРО подкрепиха ГЕРБ
Даниел Сираков и Калина Калинска- ВМРО подкрепиха ГЕРБ
Facebook Comments