ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

Минералното находище “Шипково” е вече на Община Троян

12 находища на минерална вода изключителна държавна собственост са предоставени за управление на общините от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Местната власт ще може да стопанисва изворите за срок от 25 години, съобщи пресцентърът на екологичното ведомство. 

На общините се предоставят находищата: „Брацигово”, община Брацигово, „Варвара”, община Септември, „Китен”, община Приморско, „Нареченски минерални бани”, община Асеновград, „Невестино-Барището”, община Невестино, „Невестино-Топилата”, община Невестино, „Ресен”, община Велико Търново, „Рударци”, община Перник, „Търговище-Боаза”, община Търговище, „Харманли”, община Харманли, „Чирпан”, община Чирпан и „Шипково”, община Троян
 

За находищата без утвърдени експлотационни ресурси са определени ориентировъчни по архивни данни, уточняват от МОСВ. Преди издаването на разрешителни кметът на общината  трябва да възложи оценка и да предостави документите за утвърждаване на експлотационните ресурси от тези находища.

Когато за предоставеното находище няма издадени разрешителни от органите по водите, общинският съвет ще определя дали ползването им ще бъде възмездно или безвъзмездно. Общинските съвети ще определят тарифите, а кметовете ще съберат таксите за водовземане.

Когато има издадени разрешителни, минералната вода  ще се предоставя само възмездно, като таксите  ще постъпват в съответната община. 

Ако в петгодишен срок от предоставянето на минералната вода общината не е усвоила ресурсите, находището трябва да бъда върнато за управление на МОСВ

 

Facebook Comments