Шестте кехлибарени ядра от село Белиш
КУЛТУРА ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

Шестте кехлибарени ядра от село Белиш

Шестте кехлибарени ядра от село Белиш
Шестте кехлибарени ядра от село Белиш

Днес(04.02.2018) по БНТ 1  в рубриката “Непозната земя ‘ отново повториха филм на Иван Христов'”Шестте кехлибарени ядра от село Белиш”.

В началото на 2002 година в Нацио-налния исторически музей постъпва група бронзови и сребърни предмети открити

случайно в могилен гроб от ранножелязната епоха. (Обр. 1)

Предметите се групират в следните групи:

  1. бронзови елементи от колан – 2

бр.

  1. коланна тока с кръгъл наконечник

– 1 бр.

  1. бронзови гривни – 2 бр.
  2. сребърни обеци – 2 бр.
  3. елементи от спираловиден наниз

Според откривателите могилата в, която са намерени предметите е част от могилен некропол, разположен в северните околности на с. Дълбок дол. Като цяло накитите са открити в едни сравнително обособен географски и културно микрорайон в северното подножие на ЦентраленХемус.1

От него до сега са известни десетки предмети от ранножелязната епоха открити в могилите при селата: Бели Осъм, Старо село, Орешак, Патрешкото, Терзийско, Гумощник, Белиш и Дебнево.

2 Сред описаните предмети най-ценна информация ни предоставят двата бронзови елемента апликиращи колана и самата коланна токас кръгъл наконечник. Аналог на прадметите са накитите открити в некропола при с. Гумощник и с. Белиш, датирани за края на VІІІ – началото на VІІ век. пр. Хр.

Изт-Тракийски накитни съкровища
(ІХ-VІ в. пр. Хр.) от фонда на Националния исторически музей Иван Христов

Изключителен интерес сред предметите от село Белиш представляват тези  шест кехлибарени ядра. Приема се, че на Балканите активна роля играят за разпространението на кехлибара т. нар. Западен, Централно-дунавски и Източен степен път. Да не забравяме, че от месец ноември до късна пролет Стара планина е била непроходима. Повече за тези находки може да прочетете  – Тракийски накитни съкровища

Филмът може да гледате линка по-долу

 

Facebook Comments