ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Каква беше 2017г. за Община Тетевен- интервю с д-р Мадлена Бояджиева