ОБЩИНА ТРОЯН

ЗАБЕЛЯЗАНО В ТРОЯН: ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТЪТ НА ПРЕЛЕЗА ПРИ КОЗИ ВИР

Завърши ремонтът на железопътния прелез при км 127+790 в междугарие Ловеч-Троян, по път от републиканската пътна мрежа III-357 на км 1+890 в гр. Троян (ж.п. прелеза при „Кози вир“). Той е с подновена конструкция и монтирана еластична прелезна настилка – тип „STRAIL”. Подновени са траверсите и релсите в участъка. Изкопано е ново легло, насипан е баласт,

По план трябваше да приключи на 03април. но поради затруднението в движението ремонтут бе ускорен. И през този прелез може да се минава ще от неделяма 01.04.

Facebook Comments