КУЛТУРА ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

ПЛАКЕТ ЗА НИКОЛАЙ ЙОВКОВ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ-ГАЛЕРИЯ