ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

ВИЕ ПИТАТЕ -ОБЩИНАТА ОТГОВАРЯ

ДО КМЕТ

НА ОБЩИНА

ТРОЯН

ОТВОРЕНО ПИСМО

от

граждани на кв. „Ливадето“ на гр. Троян

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЙЛОВА,

Жилищния район на града, в който се намираме всъщност най – динамично развиващата се част от града ни.Освен наличните от години производствени помещения на фирми, в последните години се създадоха нови, старите производства се окрупниха, строят се търговски обекти, работят нови фирми за автоуслуги, туристически обекти за подслоняване и не на последно място много жилищни сгради – новопостроени и в строеж.

От близо 20 години насам в различна степен, в различни сезони и различни части от денонощието водата в квартала се подава с ниско налягане или изобщо спира за неопределено време.Това е най-силно осезаемо на чешмите на първите и вторите етажи.Проблема възникна, когато от ВиК мрежата на квартала бе пусната вода към много по-ниско разположената на брега на р. Ч.Осъм махала  „Миревска“. Установено бе, че налягането във високата част на квартала  ни е по-ниско от необходимото за осигуряване на качествени водоснабдителни услуги, което  безспорно прави използването на домашните ел.уреди проблемно.Съставен бе констативен протокол № С – 13 / 04.08.2008г. на ТЗ “Север” към ГД “ВиК услуги” на КЕВР.

Още през първия Ваш мандат, като Кмет на Община Троян, ние – жителите на кв.  „Ливадето“ поставихме натрупаните през годините проблеми с водоподаването.На една от проведените срещи с хората  в квартала, Управителя на  Общинското ВиК дружество прозрял проблемите сподели, че проблемите ще бъдат решени, когато на мястото на стария резервоар срещу бившия стопански двор / високо в гората /, бъде осигурена възможност за наличие на резервен обем вода, компенсиращ колебанията в налягането, потреблението или технологичните прекъсвания на подаването по Плевенския водопровод, от който квартала ни е захранен.Беше дадено обещание, което до ден днешен не е изпълнено!!!

В последните дни на 2017г. в района ни бяха направени поредните промени в схемата на водопреносната мрежа, като към нашия клон бе прикачена и мах. Самичковска.Към момента там са захранени около 10 бр. домакинства, теренно много по-ниско разположени от нас, но всичката земя там е частна, и предвид наличието на пътища, канализационна мрежа и електрическа  мрежа ниско напрежение , то въпрос на време е там да бъде застроено и населено, което ще доведе до пъти по-голяма консумация на вода. Този факт поражда много напрежение у живеещите в кв. „Ливадето“, особено в уязвимите високи части.

Госпожо Михайлова, водата е живот !!! Живеем на място с достатъчно източници на питейна вода, а получаваме услуга с ниско качество и перспектива за влошаване!!!Не искаме да ставаме изкупителна жертва на лошото управление на този ресурс и не желаем битът ни да бъде заложник на поредните безумни експерименти на ВиК Дружеството!!! Глупава вода няма и не е имало и по времето, когато не е имало ВиК инженери !!! Не допускайте решаването на проблемите на някои да създава проблеми на нас – теренно по-високо разположените – това категорично е прехвърляне на проблемите, а не решаването им !

ПРЕДЛАГАМЕ :

  1. Осигуряване на надеждно и постоянно водозахранване без колебания в денонощието или сезоните.
  2. Осигуряване на възможност за „защита“ на нашата мрежа от колебанията в подаването на Плевенския водопровод.
  3. Да се прекрати всякаква експериментална дейност с ВиК мрежата в квартала ни, защото във времето се доказа, че освен пилеенето на обществени средства, ние живеещите тук сме само потърпевши.
  4. Да бъде осъществено захранването на най-високата част на квартала / 10 бр. къщи м/у разклона за мах. Миревска и табелата за вход в гр. Троян / с вода от мрежата на с. Орешак, което изисква само 100м. изкопна работа през не благоустроена територия.

 Следват   __68_   бр.  подписи на жители от квартал „Ливадето“ на гр. Троян:

Вик-04.18

 

Facebook Comments