КУЛТУРА ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩИНА ТРОЯН Реклама

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ!СТРАХОТНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ!

ПОЗВЪНЕТЕ  НА ТОЗИ   ТЕЛЕФОН  0898542566,  И ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖАТ ИДЕИ КАК ДА ЗАПЪЛНИТЕ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ! ПОБЪРЗАЙТЕ!

ЛЕТНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Летните курсове по английски език са съчетани с обучение по информационни технологии, дават възможност децата да използват времето си по-гъвкаво и по-забавно, използвайки компютри. Обучението е разделено на модули в различните нива.

 

 1.     Първокласници 

   Курсовете по английски за ученици от Първи клас включват модул „Ограмотяване” с помощта на компютър. Уроците се провеждат 2  х 2 уч.часа с продължителност 30 мин. Обучението се провежда  групово.

 

 1. Ученици от 2-4 клас 

    Уроците се провеждат 3 х 2 уч. ч. с продължителност 40 мин. Обучението се провежда  групово с индивидуално използване на компютър. Обучението поставя акцент на изграждане на комуникативните умения както следва:

 • Представяне и кратка информация за себе си;
 • Демонстриране разбиране на кратки инструкции чрез подходящи действия и реакции;
 • Отговаряне на въпроси с кратки стандартни отговори;
 • Усвояване на оптимален за възрастта речников фонд за семейството, животните, цветове, цифри и посоки;
 • Работа с текстове на български и английски език;

   

 1. Ученици от 5 до 7 клас

   Уроците се провеждат 2 х 3 уч. ч. с продължителност 40 мин. Обучението се провежда  групово. Това обучение е полезно за амбициозни ученици от 5-7 клас и обучението включва езикова и компютърна подготовка с цел повишаване на уменията:

 • Четене с разбиране;
 • Писане;
 • Граматика;
 • Слушане с разбиране;
 • Говорене;
 • Текстообработка;
 • Редактиране и форматиране;
 • Работа с електронни таблици;

 

Обученията ще се провеждат в специализираната компютърна зала на Центъра за професионални обучения ЧР „Рефлекс“ в сградата на АПК. Предоставят се безплатни учебни материали за всички обучения..

 

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ 0898542566

Facebook Comments