ОБЩЕСТВО

Танцово студио „Бордо“ от Троян участваха в младежкия фестивал „Танцуващо бъдеще 2018“ в Ловеч