ОБЩИНА ТРОЯН

Община Троян напомня, че се забранява брането на липов цвят

Съгласно Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Троян, чл. 31, ал 2, т. 11 (Чл. 31. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл.1, ал.2.; (2) В съществуващите обществените зелени площи се забранява: т. 11.Събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;).

Предстоят засилени проверки от страна на органите на РУ-Троян и служители от Община Троян за контрол на благоустройствените дейности.

Facebook Comments