ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

Трима единадесетокласници получиха покана от УНСС – да продължат своето образование по специалността „Статистика“ и иконометрия“