ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

ОУ “ИВАН ХАДЖИЙСКИ” – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ОУ “Иван Хаджийски” ще бъде включено в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 година.

Иновацията е въвеждане на Бел-Ланкастърския метод на преподаване, или т.нар “взаимоучителна метода”.

Методът е базиран на това по-големите и (или) по-способни ученици 

да подпомагат в обучението по-малките и по-изоставащите деца.

В ОУ „Иван Хаджийски“ Бел-Ланкастърският метод ще се прилага в 

часовете по български език и литература и в часовете по самоподготовка 

при целодневната организация на обучение.

Този тип обучение се приема повече като получаване на съвети от приятел

 и това е една от причините да бъде толкова ефективно.

“Бел – Ланкастърският метод е един от естествените начини за възпита

ние. Не е необходимо всички деца да са поставени в рамките на възраст, 

ръст и дори умствен потенциал, за да бъдат съставени групи и класове.

 Малки и големи ще могат да учат заедно и да изпитват удоволствие от това.

 Позитивен ефект очакваме и изцяло върху комуникативните умения 

на включените в групите ученици, тяхната емпатия и емоционална 

интелигентност” – сподели директорът на ОУ “Иван Хаджийски” Ралица Бенчева.

Обучението чрез връстници или чрез деца от по-висока възрастова

 група (типично за взаимното училище) е метод, широко прилаган от 

обществени организации и асоциации по програми, свързани с Европейския съюз. 

Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование училищата

 се обявяват  за иновативни за срок от 4 години, след като са представили пред

 Министерството на образованието и науката програма, която ще реализират

 в рамките на периода.

spodelime.com

Facebook Comments