ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯТ ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР”УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”

З А П О В Е Д № 884/ 24.07.2018 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка … Продължете с четенето на ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯТ ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР”УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”