ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ОТ ОКТОМВРИ ОТВАРЯТ ВРАТИ ДВЕ ШКОЛИ НА УЧИЛИЩНА ТЕЛЕРИК АКАДЕМИЯ