КУЛТУРА ОБЩЕСТВО ОБЩИНА

Български, немски, английски и германски войници и офицери обсадиха Ловеч