ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

П Р О Г Р А М А ЗА 100 ГОДИНИ ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ! ЩЕ ВИДИМ НАЙ-МАСОВАТА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ „ДОЙРАНЪ 1918“!