КУЛТУРА ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩИНА ТРОЯН

ЗАБЕЛЯЗАНО В ТРОЯН: „ПРАЗНИЧНА“ КАРТИНКА С ПРИВКУС НА ОРИЕНТАЛСКО ГЕТО