КУЛТУРА ОБЩИНА ТРОЯН

ПОДГОТОВКАТА ЗА ЧЕСТВАНИЯТА НА 100 ГОДИНИ ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ – галерия