ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВО Ремонт

Нови тротоари на няколко улици в Троян

В разгара на строителния сезон, при изпълнение на програмата за текущ ремонт за 2016 г., Община Троян започна реализирането на няколко обекта с нови тротоарни платна. Община Троян сключи договор за ремонти дейности на тротоарите, съгласно проведена по Закона за обществените поръчки процедура, с фирма „Автомагистрали Хемус“ АД, гр. София. Екипи на фирмата-изпълнител работиха по […]

НАП ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВО

Важно за Интрастат операторите: нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 01, 40, 41, 42 и 43 на Комбинираната номенклатура

От 2 септември 2016 г. се разширява обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени от НАП диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка, като към досегашния списък на такива стоки се добавят всички кодове на стоки […]

ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВО

Сезоните на Петър Петров

“Сезоните на Петър Петров” на Рила Вървя си  по улицата след работа.Захласната по летния ден си  мисля  -какво   е нужно за да се усмихна. Минавам  през така  нареченото място в Троян –  спирката на Рила. Поглеждайки към кафенето погледът ми се спира на фотоси. Втори път поглеждам -пак същото. Е , това наистина ме накара […]