ОБЩИНА ТРОЯН СЪДЕБНИ ДЕЛА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЛОВЕЧ ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА НА НИКОЛАЙ ТОДОРОВ

Ловешкият административен съд остави без разглеждане жалбата на Николай Тодоров, срещу Решение № 589 от 21.12.2017 година по Протокол № 27 на Общински съвет Троян,