ОБЩЕСТВО ОБЩИНА

РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БОЛЕСТТА „АФРИКАНСКА ЧУМА“ ПО СВИНЕТE

Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“

ОБЩИНА ТРОЯН

ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В ТРОЯН ВЗЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРИ ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ

Общинската  епизоотична комисия – Троян взе решения за следните превантивни мерки за недопускане на цитираните болести имайки предвид информацията от д-р Тодор Банчев – официален ветеринарен лекар „Здравеопазване на животните”

ОБЩЕСТВО

Заповедите на директора на БАБХ за обявяване на чумата по дребните преживни преживни животни са законосъобразни

Във връзка с твърденията, че заповедите и мерките за ограничаване на огнищата с чума по дребните преживни животни са незаконни, Министерството на земеделието, храните и горите уточнява: