ОБЩИНА ТРОЯН

ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В ТРОЯН ВЗЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРИ ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ

Общинската  епизоотична комисия – Троян взе решения за следните превантивни мерки за недопускане на цитираните болести имайки предвид информацията от д-р Тодор Банчев – официален ветеринарен лекар „Здравеопазване на животните”

ОБЩЕСТВО

Заповедите на директора на БАБХ за обявяване на чумата по дребните преживни преживни животни са законосъобразни

Във връзка с твърденията, че заповедите и мерките за ограничаване на огнищата с чума по дребните преживни животни са незаконни, Министерството на земеделието, храните и горите уточнява: