КУЛТУРА ОБЩИНА ТРОЯН

Кметът Донка Михайлова подписа договор за проект „Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на община Троян“

На 19.04.2018 г. кметът Донка Михайлова подписа договор за безвъзмездна помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ БУРГАС И ТРОЯН ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО УРБАКТ ІІІ

Зам.-министър Деница Николова председателства заседание на Комитета за наблюдение на европейската програма, насърчаваща създаването на партньорски мрежи между градовете в ЕС

КУЛТУРА ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

ФЕНИКС ЗА СТОЯН ВРАЦОВ

В деня на театъра,  27 март, за 13-ти път , но не фатален, по идея на инициативен комитет „Николай Ганков”  с любезното съдействие на Народно читалище ”Наука-1870 г. бе връчен приз „Николай Ганков’

ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

Депутати, кметове и отговорни институции от Троян обсъдиха наболели проблеми

Кметът Донка Михайлова бе домакин на среща, на която заедно с народни представители и отговорни институции обсъдиха проблеми с незаконната сеч, горските пътища и безстопанствените животни

Донка ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

Община Троян и ВиК“Стенето“ с препоръчани мерки в канализацията на по-малки населени места

На редовната   сесия на 29- ти март 2018 в четвъртък пред  общинските съветници ще  бъде оповестена и програмата за решаване проблемите във водоснабдяването на малките населени места в общината. Включени са 17 махали и една Вилна зона(с Чифлик).