ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН

ЩЕ РЕНОВИРАТ ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРОЯН

Община Троян отново получи одобрение за финансиране по проект „Красива България“ пред Министерство на труда и социалната политика, съобщи кметът Донка Михайлова.