ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ТРОЯН СПОРТ

Каратеките в готовност за протестни действия

На проведено учредително събиране на 12.02.2018 г. на съмишленици от КК”Атнес” се сформира Инициативен комитет в състав от седем души, представители на родители, треньори и състезатели.