ЗДРАВЕ ОБЩЕСТВО

Острите респираторни инфекции в Ловеч са с нормална за сезона заболяемост

За периода 27.11.2017 – 03.12.2017 година, включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

ОБЩЕСТВО

Информационен бюлетин на РЗИ-Ловеч

За периода 20. 11. 2017 – 26. 11. 2017 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

ОБЩЕСТВО

Информационен бюлетин на РЗИ -Ловеч

За периода 06.11.2017 – 12.11.2017 година, включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки, както следва:

ОБЩЕСТВО ОБЩИНА

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА, В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА  04.09.2017г. – 08.09.2017г.

   1.Населени места с въведено режимно водоснабдяване: община Ловеч – община Тетевен – с. Голям Извор; община Ловеч – с. Прелом.

ОБЩЕСТВО

Актове за фирми в с. Чифлик, Рибарица и на кмет за административни нарушения

За периода 28.08.2017г. – 01.09.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 55 проверки на обекти с обществено предназначение – 10 места за настаняване, 1 компютърна зала, 11 фризьорски и козметични салони, 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 5 детски заведения, 12 училища, 3 ученически общежития, 4 гробищни парка,  1 плувен […]

ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ОБЩИНА ТРОЯН

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н на РЗИ Ловеч

За периода 14.08.2017г. – 18.08.2017 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха

ЗДРАВЕ ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ОБЩИНА ТРОЯН

Здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 43 проверки на обекти с обществено предназначение

Здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  43  проверки на   обекти с обществено предназначение – 10 места за настаняване, 11 фризьорски и козметични салон, 1 обществена пералня,

Дебнево ЗДРАВЕ Луковит ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО ОБЩИНА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ОБЩИНА ТРОЯН

Информация на РЗИ – гр. Ловеч за извършени проверки на обекти с обществено предназначение 13-17 февруари 2017г

За периода 13.02.2017г. – 17.02.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 73 проверки на обекти с обществено предназначение