ВАЖНО!!!!!РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ОТ ГАРА ТРОЯН ОТ 09.12.2018г

    РАЗПИСАНИЕ  ЗА ДВИЖЕНИЕТО  НА ВЛАКОВЕТЕ

РАЗПИСАНИЕ  ЗА ДВИЖЕНИЕТО  НА ВЛАКОВЕТЕинформа-

ция

денонощно:

064/

83-

11-

  33 и

0885/

39-

76-

94

От 09.12.18г.Вл № 24220Вл.№ 24222Вл.№ 24272 Вл.№ 24224
тръгва Троян 5.108.15  → 14.1017.10
Калейца5.198.24  → 14.1917.19
Добродан5.248.29  → 14.2417.24
Ломец5.288.33  → 14.2817.28
Лешница5.348.39  → 143317.34
Абланица5.418.46  → 14.4017.41
Ловеч6.049.09  → 15.0218.03
Левски7.1010.08  → 16.0518.59
Плевен8.39 с ПВ12.10 с БВ17.07 с БВ  17.31 с ПВ19.36 с БВ
Свищов––11.23  → 17.3820.23
Особености

         Влака със ”се движи се в понеделник, сряда, петък и неделя!

От  01.06.18г.Вл № 24221Вл.№ 24271Вл.№ 24223 Вл.№ 24225ТРОЯН:

0885/

01-

16-

85

ЛОВЕЧ:

0884/

40-

57-

  43 и

0887/

88-

75-

04

Свищов4.37––12.0518.00
Плевен5.00 →11.4714.0218.48
Левски5.5512.2014.5419.20
Ловеч7.0113.1416.0020.29
Абланица7.24 → 13.3716.2320.52
Лешница7.31 → 13.4416.3020.59
Ломец7.37 → 13.4916.3621.05
Добродан7.41 → 13.5316.4021.09
Калейца7.46 → 13.5816.4521.14
 пристига Троян    7.55 → 14.0716.5421.23
Особености

Уважаеми пътници,

Необходимо е да знаете, че от 09 декември 2018г. е  в сила НОВО разписание за движение на влаковете, предоставящо следните възможности за пътуване :

 

Влакове за    В а р н а                                                                                                                                       / Г.Оряховица, Търговище, Шумен /

 • !чрез БВ !

Троян  5.10,

Левски: пр. 7.10 – зам. 7.20,

пристига :  Г.Оряховица 7.58

                       Търговище 9.21

                             Шумен 9.51

                       Варна 11.33

 • ! чрез  БВ със запазени места !

Троян 8.15,

Левски: пр. 10.08 – зам.10.13,

пристига : Г.Оряховица 10.53

                             Търговище 12.20

                             Шумен 12.50

                       Варна 14.35

 • ! чрез БВ! * в понеделник, сряда, петък и неделя *

Троян 14.10,

Левски: пр.16.05 – зам.16.15,

пристига : Г.Оряховица 16.53

                             Търговище 18.20

                       Шумен 18.50

                             Варна 20.34

 • ! чрез БВ !

Троян 17.10,

Левски:  пр.18.59 – зам.19.16,

пристига : Г.Оряховица: пр.19.53

                           Търговище 21.22

                           Шумен 21.52

Варна 23.38    

                            

           

Влакове за  С о ф и я

                 / Плевен, Ч.Бряг, Мездра /

 • ! чрез  ПВ и БВ !

Троян  5.10,

Левски пр. 7.10 – зам.7.56 ,

пристига :  Плевен 8.39   

Ч. Бряг: пр.  9.35 – зам. 9.51 с БВ за София

пристига :  София  11.54

  

– зам.10.55 с ПВ за Враца, пр. Враца 12.05

  

 • ! чрез БВ !

Троян 8.15,

Левски: пр. 10.08 – зам. 11.43,

пристига :   Плевен  12.10

                          Ч.Бряг   12.50

                            Мездра 13.25   

                София 14.54            

 • ! чрез БВ !  * в понеделник, сряда, петък и  неделя *

Троян 14.10,

Левски: пр.16.05 – зам.16.38,

пристига :  Плевен   17.07

                         Ч. Бряг 17.49

                         Мездра 18.23        

                         София 19.50

 • ! чрез международен БВ !

Троян 17.10,

Левски: пр.18.59 – зам.19.09,

пристига :  Плевен   19.36

                           Ч.Бряг 20.16

                           Мездра 20.52      

                           София 22.20

Влакове за  В и д и н

/  Враца, Монтана, Берковица, Лом  /

 • ! чрез ПВ и БВ !

Троян 5.10,

Левски: пр. 7.10 – зам. 7.56,

Ч.Бряг: пр. 9.35– зам. 9.51,

пристига : Мездра: пр. 10.25 – зам. 11.00

Враца 11.17

                          Монтана 12.35

             

   

 • ! чрез БВ !

Троян  8.15,

Левски: пр.10.08  – зам. 11.43,

Мездра: пр.13.25  – зам.13.32 с БВ до Видин,

пристига :  Враца 13.46, Монтана 14.50^                       

                                         Берковица 15.28^, Лом 15.48^

                                         Видин 16.47 ^ – с   прекачване

                 

 •   ! чрез БВ ! *в понеделник, сряда, петък и неделя *

Троян 14.10,

Левски: пр.16.05 –  зам.16.38,

Мездра:пр.18.23 – зам.18.43 с БВ,

пристига :  Враца 18.57

                        Монтана 20.00^

        Берковица 20.37^

        Лом 20.53^

        Видин 22.00    ^ – с прекачване     

! чрез БВ !

Троян 17.10,                                                                              Не се движи   

Левски: пр.18.59 – зам.19.09,                                                 Мездра – Лом

Мездра: пр.20.52 – зам.21.06, с БВ до Лом,                            в събота !!!

пристига : Враца 21.20

                      Монтана 22.20^, !/в петък и неделя/!                                                                                                            Берковица 22.57^, !/в петък и неделя/!

                      Лом 23.09     ^ – с прекачване   

 

Влакове за  Р у с е

                / Полски Тръмбеш, Бяла /

 • ! чрез БВ и ПВ !

Троян  5.10 ,

Левски:  пр. 7.10 – зам. 7.20,

Г.Оряховица: пр. 7.58 – зам. 8.25,

   пристига : Полски Тръмбеш  9.05

                      Бяла 9.20

                      Русе 10.40

                      Русе Разпр. 10.50

 • ! чрез ПВ !

Троян 8.15 ,

Левски:  пр.10.08 – зам.10.13,

Г.Оряховица: пр.10.53 – зам.11.25,

   пристига : Полски Тръмбеш 12.04

                      Бяла 12.19

                      Русе 13.40

                      Русе Разпр. 13.50

 • ! чрез БВ и ПВ *в понеделник, сряда, петък и неделя *

Троян 14.10,

Левски:   пр.16.05 – зам.16.15,

Г.Оряховица пр. 16.53 – зам. 17.25,

пристига :  Полски Тръмбеш 18.12

                          Бяла 18.27

                          Русе 19.52

                          Русе Разпр. 20.00

 • ! чрез БВ !

Троян 17.10,

Левски:   пр.18.59 – зам.19.16,

Г.Оряховица:  пр. 19.53

пристига :  Полски Тръмбеш 20.43

                          Бяла 20.57

                          Русе 22.09

                          Русе Разпр. 22.18

Влакове за   Д о б р и ч и   Кардам

 • ! чрез БВ и ПВ !

Троян 8.15,

Левски: пр.10.08 – зам.10.13,

Повеляново: пр.14.10 – зам.16.12 ,

пристига : Добрич: пр.17.33

        Кардам 18.42    

 • ! чрез БВ и ПВ !

*в понеделник, сряда, петък и неделя *

Троян 14.10,

Левски: пр. 16.05 – зам. 16.15,

Повеляново: пр. 20.09 – зам. 20.24,

пристига : Добрич: пр.21.48

 • ! чрез БВ и ПВ  !

Троян 17.10,

Левски:  пр.18.59 – зам. 2.16,

Повеляново: пр. 6.09 – зам. 6.31,

пристига :  Добрич   7.52

                        Кардам 9.50

Влакове за Дулово  и С и л и с т р а

 • ! чрез БВ и ПВ !

Троян 8.15,

Левски:  пр. 10.08 – зам.10.13,

Г.Оряховица: пр. 10.53 – зам. 11.25,

Русе:  пр.13.40 – зам.18.30,

Самуил:  пр.20.13 – зам.20.30,

пристига :  Дулово 21.52   

                        Силистра 23.00

! през Каспичан чрез БВ !

Троян  8.15,

Левски: пр.10.08 – зам.10.13,

Шумен  пр.12.50 – зам. 18.50,

Каспичан: пр.19.11 – зам.19.33

Самуил: пр. 20.25 – зам. 20.30,

    пристига :   Дулово 21.52

                        Силистра 23.00

 • ! през  Каспичан чрез БВ и ПВ ! * в понеделник, сряда, петък и неделя *

Троян  14.10,

Левски:  пр.16.05 – зам.16.15,

Каспичан: пр.19.11 – зам.19.33,

Самуил:  пр.20.25 – зам. 20.30,

    пристига :   Дулово 21.52

                        Силистра 23.00

 • ! чрез директен БВ от Левски !

Троян 17.10,

Левски: пр.18.59 – зам.  23.36,

     Русе: пр. 2.24,

пристига :   Дулово  5.50

          Силистра 6.56

 Връзки  за Южна  България през   Г.Оряховица

 • ! през Дъбово, чрез БВ !

Троян 5.10,

Левски:   пр. 7.10 – зам. 7.20,

Г.Оряховица:пр. 7.58 – зам. 8.15,

Дъбово: пр. 10.32 – зам.10.55,

пристига: Сливен 11.54, Бургас 13.16;

Тулово: пр. 10.40 – зам. 10.53,

пристига:  Павел Баня 11.26,  Карлово12.05, Баня 14.29^,  Хисар 15.27 ^

 Ст.Загора: пр. 11.30 – зам.12.11 с БВ до София,

 пристига:   Чирпан 12.50 ,

                                                            Пловдив 13.50

Ст.Загора:               – зам.12.32 с ПВ до Ямбол,

пристига: Нова Загора 13.01,

                                                         Ямбол 13.39,

– зам.13.50 с ПВ до Подкова,

пристига:  Димитровград 15.10, Хасково 15.46, Кърджали 17.26,

Момчилград 18.00,  Подкова 18.23

 • ! през Дъбово чрез БВ и ПВ !

Троян  8.15,

Левски:   пр. 10.08 – зам. 10.13,

Г.Оряховица:  пр.10.53 – зам.11.20,

Дъбово:  пр. 13.48 – зам.13.59 с ПВ до Карнобат,

пристига:  Сливен 15.10,

Карнобат: пр. 16.02 – зам. 16.15 с ПВ,

                пристига : Бургас 17.17

 

Ст.Загора: пр. 14.33 – зам. 14.50 с БВ до Варна,

Карнобат: пр. 16.10 – зам. 16.15 с ПВ до Бургас,

пристига : Бургас 17.17;

        

Ст.Загора:                    – зам. 15.20 с ПВ до Пловдив,

пристига : Чирпан 16.13, Пловдив 17.32

 • ! през Дъбово без спиране, чрез международен БВ !

Троян 17.10,

Левски:  пр. 18.59 – зам. 19.16,

Г.Оряховица:  пр.19.53 – зам. 20.25 с МБВ за Димитровград, Димитровград  пр.: 0.15;

Ст.Загора: пр. 23.09 – зам.  1.15 с БВ до София, пристига : Чирпан  1.56, Пловдив  3.04;

– зам. 1.38 с БВ до Варна, пристига: Ямбол  2.24, Карнобат:  3.00;

– зам. 3.29 с БВ до Бургас, пристига :  Бургас 5.43;

        

Легенда:

ПВ – пътнически влак

БВ – бърз влак

смяната във възелни гари е означена :

 1. – име възелна гара:  пр. ….ч.  – зам. ….,  или
 2. 2. – крайна гара  … час ^, като знака ” ^“ показва, че има смяна, без да се посочва възелната гара.
  • Първия ежедневен влак от гара Троян заминава в 5.10 ч. и има следните връзки с минимални престои:
 • В Левски с ПВ до Ч.Бряг, а от там с БВ до София и ПВ до Враца;
 • В Левски с БВ за Шумен и Варна ;
 • В Г.Оряховица с БВ до Ст.Загора ;
 • В Дъбово и Тулово с БВ по направленията Сливен – Бургас и Казанлък – Карлово – София.
  • Втория ежедневен влак от гара Троян заминава в 8.15ч. и има следните връзки:
 • В Левски с ПВ до Свищов и с БВ за Шумен и Варна. В Каспичан с БВ за Самуил и Силистра.
 • В Г.Оряховица с ПВ до Русе, а от там с ПВ за Силистра;  с ПВ до Ст.Загора, а от там с ПВ за Чирпан и Пловдив и БВ за Карнобат и Бургас.
 • В Дъбово с ПВ за Карнобат и Бургас.
 • В Повеляново с ПВ за Добрич и Кардам.
 • В Левски с БВ за Мездра и София  ?????????
 • В Мездра с БВ за Враца, Монтана и Берковица, Лом и Видин.
 • Третия ежедневен влак от гара Троян заминава в 17.10 ч. и има следните връзки :
 • В Левски с ПВ до Свищов и с МБВ за Ч.Бряг, Мездра и София.
 • В Мездра с БВ за Враца и Лом. В дните петък и неделя с ПВ за Монтана и Берковица.
 • В Левски с БВ за Г.Оряховица, Русе и Варна.
 • В Г.Оряховица с МБВ до Димитровград с връзка в Ст.Загора с БВ по направленията Ямбол- Карнобат-Варна, Пловдив-София и Карнобат – Бургас .
 • Обедните влакове между Ловеч и Троян се движат в  дните

   понеделник,     сряда, петък   и неделя.  

Влака заминава от Ловеч в 13.14 ч., в Троян пристига в 14.07 ч., заминава обратно от гара Троян в 14.10 ч. и има следните връзки с минимални престои :

 • В Левски с ПВ до Свищов и БВ за Шумен и Варна.В Каспичан с БВ за Силистра.В Повеляново с ПВ за Добрич.
 • В Г.Оряховица с ПВ  до Русе и ПВ до Плачковци.
 • В Левски с БВ до София.
 • В гара Мездра с БВ за Монтана и Берковица, Лом и Видин.

ПВ – пътнически влак

БВ – бърз влак

МБВ – международен БВ

Повече информация може да получите своевременно в жп. гарите и във фейсбук на страницата :

„ЖП. ГАРА ТРОЯН“

Back to top button
Close