Загриженост към работниците от фирма „Елматех“

elmaКметът свика спешна среща на общински институции по казуса с „Елматех“

Кметът на Община Троян г-жа Михайлова покани на среща представители на работниците от фирма „Елматех“. По време на срещата кметът изрази загриженост за съдбата на хората, потърпевши от спирането на производството във фирмата и започналото освобождаване. Тя информира работниците, че след като е получила първите сигнали за унищожаване имуществото на фирмата е провела спешни срещи с Районната и Окръжна прокуратура, полиция и главен съдия в районния съд, с цел предотвратяване унищожаването на спорното имущество.

Работниците изразиха тревога от предстоящото преместване на архива на фирмата и опасения, че част от документите за трудовите им взаимоотношения могат да бъдат загубени. На провелата се на 26.10.2016  г. среща в Община Троян, г-жа Михайлова пое ангажимент да се потърсят възможности за гарантиране правата на работниците. Тя се ангажира да проведе нова среща с институциите по отношение съхранение и опазване на архива на фирмата.

Още същия ден бяха проведени нови срещи с ръководството на РУ на МВР и Прокуратурата и разговори с Инспекцията по труда. Г-н Митко Митев – временно изпълняващ длъжността Началник на Инспекцията по труда гарантира, че архивът няма да бъде изнесен от фирмата, докато и последният работник не получи документите си за регистрация в Бюрото по труда.

Михайлова проведе среща и с представители на дирекция „Бюро по труда“ и с работодатели за търсене на възможност за устройване на работа на работниците, съкратени от „Елматех“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button