Зимата няма да изненада Община Троян

Община Троян и всички отговорни институции са готови за зимен сезон 2016/2017 г.

На 27 октомври кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова свика на заседание всички отговорни лица и институции по отношение на зимното поддържане и подготовка на зимен сезон 2016/2017 г.

На срещата, освен ръководния екип на Администрацията, участваха началниците и представители на Полицията, Пожарна, МБАЛ-Троян, Център за спешна медицинска помощ – филиал Троян, снегопочистващите фирми, кметове и кметски наместници на селата в община Троян, експерти от администрацията.

Договорите с фирмите, които ще се грижат за снегопочистването на пътната и уличната мрежа са подписани на време и са изпълнени всички процедури по Закона за обществени поръчки.

zimaИнж. Николай Райковски, началник на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“, припомни на всички заинтересовани лица Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата, касаещи зимното поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места от община Троян, които гласят: „допустимата дебелина на снежната покривка по време на снеговалеж не трябва да бъде повече от 10 см.“, а също така, че различните категории пътища имат нормативно определен различен начин на почистване. Нивото на зимно поддържане се определя съгласно Наредба на МРРБ, като при уличната мрежа с интензивност на движение между 500 и 2000 моторни превозни средства на ден, допустимата дебелина на снежната покривка при снеговалеж е 7 см. „Винаги се стремим да поддържаме в по-добра от нормативно-определената степен пътищата“, допълни кметът Михайлова.

Снегопочистващите фирми ще поддържат общата дължина на общинската пътна мрежа от 110 км и улици с обща дължина – 278 км. На територията на населените места от община Троян ще работят общо 8 фирми. В града снегопочистването ще се извършва от ОП „Комунални услуги“, а за републиканската пътна мрежа ще се грижи „Пътприбор“ ООД, гр. София.

Всички отговорни лица и институции заявиха готовност за зимните условия и представиха доклади от направени проверки на техниката и съоръженията, с които работят. Създадени са необходимите управленски и организационни условия.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button