Община Ловеч подписа договор за продажба на още една част от бившия ресторант „Ерфурт“

В  Община Ловеч на 26.10.2016 г. бе  подписан договор за продажба на собствен  недвижим имот – частна общинска собственост,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
представляващ част от ресторант „Ерфурт“ на ул. „Търговска“ № 28-В, етаж 1, обект 5, на площ 50 кв. м. Основната част от бившия ресторант вече е продадена и ще става заведение за бургери.

 

Договорът за продажба бе подписан от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и за „Бългериан Бургер“ ЕООД – от пълномощника Александра Шейретова.

На подписването присъстваше и управителят на фирмата-купувач „Бългериан Бургер“ ЕООД  Кари Йохани Салмела – гражданин на Република Финландия. Неговото заведение за бързи закуски се очаква да отвори врати в началото на 2017 г.

Цената на настоящата продажба е 73 800 лв. без ДДС, достигната на публичен търг. Данъчната оценка на имота е 32 630,10 лв. Към датата на сключването на договора купувачът е изплатил изцяло на продавача дължимите суми.

По-рано бе продадена на същата фирма и основната част на ресторанта срещу 556 800 лв. без включен ДДС.

С продажбата и на тази част от помещенията Община Ловеч  слага край на дългото бездействие на обекта. Очаква се бъдещото заведение за закуски да подобри обслужването на гражданите и да предостави нови работни места.

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button