Подкрепа за професионалното образование и бъдеще за нашия град

27102016dscf1211Милена Мартинова, Старши учител по учебна и производствена практика  в СУ“ВасилЛевски“.Във връзка с проекта „Твоят час“сподели пред сайта“Троянът – Всичко за Балкана“

27102016dscf1194„Вчера дадохме старт на проекта“ Твоят час“, който проект обхваща около 70 ученици – изявени деца таланти, деца с различни интереси и с обучителни затруднения. Тъй като към група Млад кулинар има най- много интерес си помислих, че такава среща между работодатели и потенциални работници е задължителна. Темата на срещата ни беше – Професионална ориентация(касаеща 8 кл.)и мотивация за работа в сферата на туризма – хотела, ресторанта, бара.“

Проектът е насочен към повишаване на мотивацията за учене на учениците и към преодоляване на образователни дефицити и се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Средно училище „Васил Левски“, Троян се регистрира в срок за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 – „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, фаза 1. Училищният екип започна работа по сформиране на групите, подготовката на документацията, обмислянето и разработването на учебните програми.

В дискусията се включиха повече от 20 ученици от 8 до 11 клас, управителката на „Троян Плаза“, Любомира Прокопиева, и главният готвач на комплекса Димитринка Камачарова
Учениците се запознаха не само с възможностите, които проект „Твоят час“ им предоставя, но и с професиите, които ще се усвоят чрез него. Те с интерес слушаха за таланта да си сервитьор, за постоянно развиващата се професия „кулинар“.
Милена Мартинова, Любомира Прокопиева и шеф-готвачът Камачарова разказаха как е започнала тяхната любов към изкуството да създаваш удоволствие за сетивата на клиентите чрез ястията и сервирането. А това бе успешен начин да мотивират младежите да се учат „на занаят“.
Учениците се запознаха с принципите на организация на работа, когато в хотелския комплекс има много клиенти, и вникнаха в самото понятие „хотелски комплекс“.
Обсъден беше и деликатният въпрос за заплащането при тези професии, което, очаквано, беше много интересно за учениците, на които предстои избор на бъдеща професия.
Срещата завърши с дискусия, която доведе (може би) до споразумение за бъдеща работа в „Троян Плаза“.

Г-жа Мартинова видимо доволна от резултатът от срещата сподели

Мисля, срещата беше полезна и за двете страни. Съжалявам,че другите поканени работодатели и партньори не присъстваха на тази среща

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYp-42j5LxUi5jcVJTak6akGb5abaBa7G

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button