Заболяемостта от остри респираторни инфекции все още висока в Ловеч. В Априлци-продължава епидемията

gripЗаболяемостта от остри респираторни инфекции в гр.Ловеч се задържа сравнително висока, въпреки регистриран спад в сравнение с предходната седмица – заболяемост от 205,82 на 10 хил.население при 238,17 /10 000 за предходната. Спад на заболяемостта се отчита и общо за страната – 173,27 на 10000 население, при 215 на 10 000 за предходната седмица.

Задържа се във високи стойности и заболяемостта в община Априлци, където от 09.01.2017 година е обявена епидемична обстановка. За седмицата е оформена заболяемост от 380,26 на 10 хил.население, срещу 579 на 10 хил. население за предходната.

По информация на РУО гр.Ловеч от 16.01.2017г., от днес се провежда редовен учебен процес с единични отсъстващи в училищните заведения на територията на общината. Епидемичната обстановка в община Априлци остава. Обсъждане и анализиране на данните за отмяна на епидемията ще се проведе в средата на настоящата седмица.

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button