Иван Миховски донесе ДОБРА НОВИНА за Белодробна болница в Троян

 

belodrobna В последния ден на правителството Борисов 2 бе финансиран проект на Белодробната болница в Троян на стойност 87 000 лв. Добрата новина донесе народният представител Иван Миховски /ГЕРБ/, който е провел необходимите разговори и със съдействието на колегата си д-р Даниела Дариткова /ГЕРБ/, председател на здравната комисия в НС са успели да убедят Министерство на здравеопазването за спешната необходимост от реализацията на проекта.

Двамата народни представители поеха ангажимент за това при посещението си в Белодробната болница в Троян през есента на миналата година. Тогава д-р Дариткова бе впечатлена от управлението на лечебното заведение в Троян и мениджърските качества на директора д-р Цветомила Дудевска.

С част от средствата – 51 700 лв, ще бъде извършен основен ремонт на покривите на сградите на двата блока на пневмологичното отделение. С това ще се осигурят оптимални условия за предоставяне на медицински услуги на хоспитализираните пациенти в двете сгради, ще се съхрани и укрепи  сградният  фонд на 111-годишното лечебно заведение, ще се отстранят последиците от неблагоприятните  природни явления от предходните години.

Другата част от общата сума – 35 300 лв, ще бъдат инвестирани за разширение и надграждане на болничната информационна система /БИС/ чрез доставката на приложни програмни продукти, хардуер, софтуер и компоненти. С това ще се изгради напълно капацитетът за включване  на лечебното заведение в Националната здравно-информационна система, с което се поставят основите на електронното /Е/ здравеопазване в България. Реализирането на този проект ще улесни процеса на вземане на клинични, организационни, финансови и управленски решения, ще позволи обмен на информация и анализ на процесите в реално време, не на последно място ще повиши прозрачността в дейността на болницата. И най-важното – ще спести време на медицинския персонал, което да бъде посветено на преките грижи за болните и повишаване на тяхното качество и удовлетвореността на пациентите. Предвиденото по проекта включване към съществуващата болнична информационна система на допълнителни  приложни програмни продукти за отделение по „Образна диагностика“, „Клинична лаборатория“, „Микробиологична лаборатория“ и „Белодробна функционална лаборатория“ със съответстващите модули за стационарните отделения ще финализира процеса на автоматизирано анализиране и управление на всички дейности в лечебното заведение. Доставката на работни станции, компютри и компоненти е необходимо изискване, като хардуерна платформа и системен софтуер за осъвременяването и пълното изграждане на БИС и ще подмени част от тотално амортизирания хардуер  с  изчерпан капацитет.

Ръководството и екипът на болницата приели новината с изключително задоволство и благодарност към народните представители за съпричастността, отношението, активната позиция и упоритостта в преследването на една от най-важните за общността цел – качество здравеопазване.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button