Община Троян с приход от 1563 хил.лв – галерия от снимки и видео

5Без да увеличава данъци, Община Троян повишава местните си приходи с 1 563 хил. лв.

 

Традиционно, преди разглеждането на проетко-бюджета на Община Троян на заседание на Общински съвет, кметът Донка Михайлова и председателят на ОбС-Троян Николай Тодоров поканиха жителите на общината, представители на институции, училища, детски градини и сдружения да обсъдят заедно проекта за бюджет за 2017 г.

4Този бюджет е с 2 871 хил. лв. повече от бюджета за 2016 г., от които приходите за държавни дейности – 1 008 хил. лв. повече, а тези за местни дейности с 1 863 хил. лв. повече. Причината на завишението на разчетените приходи в рамката на проекта за 2017 г. се дължи на завишение на стандартите при почти всички дейности при приходите за държавни дейности и завишени местни приходи и по-голям преходен остатък при приходите за местни дейности.

Основните политики в бюджета за календарната година ще бъдат съобразени с икономичното, ефективно и в съответствие с потребностите разходване на публичните средства.

През 2017 г. общинската политики ще съблюдава за обезпечаване на потребностите на общността от всички възможни финансови източници – общински бюджет, държавен бюджет, европейски фондове и програми. В изготвените предложения, водещ фактор отново са предложенията на гражданите, кметските съвети и граждански организации.

Три са основните приоритети следвани в съставянето на Проекто-бюджет 2017 г: Подготовка за привличане на финансиране от външни за общинския бюджет финансови източници; изпълнение на спечелени проекти; финансово осигуряване на приоритетите в управленската програма.

Акцент в дейността през 2017 г. ще са проектиране и подготовка на проекти, оценени като приоритетни и от държавни органи: Развитие на регионалната система за управление на отпадъците (сепарираща и компостираща инсталации, 3 –та клетка); Развитие на социалните услуги (Център за деца с увреждания); Развитие на туристическата инфраструктура (АК „Состра“); Проектиране и подготовка на проекти за обновяване на обществени площи.

7 8 9Годината ще премине под знака на изпълнението на проекти за повишаване на енергийната ефективност, за които Общината вече има сключени договори на стойност 11 млн. лв., за 5 публични сгради и 26 частни сгради с 432 обекта. Предстоят нови енергийни обследвания, в т.ч. на улично осветление и др.

В работата за осигуряване на повече работни места и по-добри доходи усилията ще бъдат насочени в посока подобряване на бизнес средата. Заложено е работа по подобряване инфраструктурата на „Сврачи дол“ и малък пазар; Подкрепа на Местната инициативна група; Подкрепа и насърчаване на туризма; Преструктуриране на образователните структури; Нови решения за устройство на територията.

15Над 195 хил. лв. инвестиционни разходи ще бъдат вложени в сферата на образованието – за учебни и детски заведения, 44 хил. лв. за дофинансиране и 26 хил. лв. за издръжка на басейн. 10 хил. лв. повече са разчетени за детско-юношеския спорт.

По залегналия в управленската програма приоритет за „Подобряване на средата и качеството на живот“ предстои  изпълнението на пълна реконструкция на ул. „Ст. Караджа“, „Любен Каравелов“ и улица зад „Постоянство“. Продължава въведението на актуализирания Генералния план за организация на движението с изграждането на съоръжения за по-добра сигурност на гражданите. Заложено е и обновяването на техниката на ОП „Комунални услуги“ за строителни дейности и за снегопочистване. Предстои проектиране за реконструкция на кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „М. Радковски“ /АИР/.

Значителен е ръстът на средства за ремонти на тротоари, който през 2017 г. възлиза на 250 хил. лв.

Като основни предизвикателства в „Бюджет 2017“ могат да бъдат изведени изпълнението на инвестиционната програма и проектите с външно финансиране, както и търсене на възможности за увеличаване на собствените приходи.

16По бюджета се изказаха д-р Виолета Койновска – председател на читалищното настоятелство на най-голямото читалище „Наука-1870“; Рада Бончевска-директор на ПГМЕТ Троян, която  постави въпрос за улица под двете училища;  Даниел Сираков -общински съветник от ВМРО. Тук може да чуете изказванията и какво отговори кметът на Троян .

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button