ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при СУ „В. Левски“ – Троян“ свиква редовно Общо събрание на сдружението.

Събранието ще се проведе

на 28 февруари 2017 г. (вторник)

от 17,30 часа

в учителската стая на СУ „В. Левски“ – Троян.

Дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.

2. Приемане на бюджет за 2017 г.

3. Разни.

При липса на кворум за провеждане на общото събрание в указания начален час, съгласно чл. 22 от Устава, същото ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на присъствалите.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button