Сградата на музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства ще бъде реконструирана

muzej1Община Троян ще кандидатства по проект „Красива България“ през 2017 г. с проект „Реконструкция на Сграда – Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства“

През 2017 г. Община Троян отново ще се възползва от възможностите, които проект „Красива България“ предоставя и ще кандидатства по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, с проект: „Реконструкция на сграда – Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства“. Припомняме, че през 2015 г. бе извършен ремонт на ДГ „Синчец“, а през 2014 г. – на Детска млечна кухня.

Ремонтът по проекта, с който Общината ще кандидатства през 2017 г., предвижда частична нова дъсчена обшивка, полагане на изолационна мембрана и дифузно фолио с UV защита, боядисване дървени повърхности с комбиниран препарат – антиинсектициден и пожароустойчив разтвор. Покритието от каменни плочи – тикли ще се демонтира по схема, последователно за всеки скат, като внимателно ще се селектират здравите и годни за ползване тикли, а счупените и увредени ще се подменят с такива от същия материал и дебелина. Ще се подменят челни дъски, сачак, улуци, водосточни тръби, казанчета и ламаринени обшивки. В рамките на ремонта проектът предвижда и полагане на ново подово покритие от технически шперплат.

Водоотвеждането от покрива ще се запази в сегашния си вид – с улуци и водосточни тръби като старите от поцинкована ламарина ще се подменят с нови изработени от ламарина с PVC покритие. Същото се отнася и за обшивките на комините и капандурите.

Стойността на обекта е 179 425 лв., като 60 % от сумата е съфинансиране от Община Троян. С решението си Община Троян да кандидатства именно с този проект, се цели съхраняване и консервиране на една от емблематичните сгради в града, съхраняващи част от уникалната история и бит на троянци.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button