След споразумение със застрахователя, пострадалият не може да търси обезщетение и от шофьора

shoseНово Тълкувателно решение на  „Гражданска отговорност“

Веднъж споразумял се със застрахователя по „Гражданска отговорност“ и заявил, че е напълно обезщетен за дадена вреда, пострадалият няма право да търси компенсация и от увредилия го шофьор. Това постановиха в Тълкувателно решение Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС).

Гражданската и Търговската колегии приеха за правилно първото становище. Те стъпват на предишно тълкувателно решение (Тълкувателно решение № 2/2012 г. по тълк. дело № 1/2010 г. на ВКС, ОСТК). В него се дават разяснения, че прякото и деликтното право на пострадалия възникват едновременно с общи елементи в пораждащия ги фактически състав, съществуват успоредно като конкуриращи се права и се погасяват в един и същи момент, но след окончателното удовлетворяване на увреденото лице. И е въпрос на преценка на носителя на тези права от кого да потърси обезвреда

„Увреденото лице може да получи обезщетение само за вредите, които са останали неудовлетворени, а това са вредите, които не са били предмет на споразумението – други по вид и/или новонастъпили вреди, както и когато споразумението е ограничено от лимита на застрахователната сума по сключената застраховка. В тези случаи, както и когато споразумението е недействително, отговорността на делинквента може да бъде ангажирана за разликата между полученото обезщетение до размера на действително претърпените вреди“, посочват върховните съдии.

Решението е подписано с особено мнение от трима върховни съдии – Веска Райчева, Ваня Атанасова и Диана Хитова. Те продължават да застъпват позицията, че няма пречка след споразумение със застрахователя, да се търси обезвреда и от делинквента.

https://legalworld.bg/59625.sled-sporazumenie-sys-zastrahovatelia-postradaliiat-ne-moje-da-tyrsi-obezshtetenie-i-ot-shofioora.html

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button