УТОЧНЕНИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИ И КРЪСТОВИЩА В УСЛОВИЯТА НА ОБИЛЕН СНЯГ В ЛОВЕЧ

снимка-интернет
снимка-интернет

Община Ловеч внася някои уточнения относно организацията на движението на автомобили и пешеходци по улиците и кръстовищата в условията на обилен сняг.

Постоянният снеговалеж и ниските температури през последните две седмици внесоха известни затруднения и наложиха някои промени. Същевременно върви непрекъснато почистване и третиране с антиобледенителни препарати от страна на служителите на общинската фирма „ЕКО“ ЕАД, която отговаря за снегопочистването в града.

Поради лошите метеорологични условия и за предотвратяване на пътно-транспортни произшествия и опасности при движението на МПС и пешеходци, се изключват светофарните уредби на някои кръстовища. Това става там, където поради наличие на надлъжен наклон на единия или двата пресичащи се пътя, при работеща уредба би се затруднило потеглянето и преминаването на МПС, което може да създаде опасност за движението и предпоставки за ПТП.

При режим на включена жълта мигаща светлина на пътен светофар, означаваща „Внимание!“, водачите и пешеходците са длъжни да бъдат внимателни и предпазливи при движението си. Нормалната  работа на светофарните уредби на тези кръстовища ще бъде възстановена веднага щом метеорологичните условия се подобрят и отпаднат предпоставките за опасност за движението и ПТП.

Община Ловеч напомня още, че ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации, търговски дружества, фирми, заведения за обществено хранене, магазини и ателиета за услуги и на гражданите – собственици, стопанисващи и експлоатиращи сградите, имат задължението да почистват прилежащите към тях тротоари и вътрешни междублокови пространства от сняг, както и ледените висулки по сградите. Снегът не бива да се изхвърля върху почистеното пътно платно, а да се складира в близост до бордюра.

Това задължение е по чл. 14, ал. 6  от Наредба  № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата на община Ловеч. При установени нарушения на физическите лица се налага глоба от 50 до 200 лева.

Общинската администрация благодари за проявеното разбиране и съдействие!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button