200 самотно живеещи лица в община Троян ще се ползват от социалната услуга „Домашен социален патронаж“ през 2017 г.

30 лица повече ще се ползват от социалната услуга „Домашен социален патронаж“ през 2017 г. в община Троян

„Домашен социален патронаж“ е социална услуга местна отговорност, която към края на 2016 г. обслужваше 170 възрастни и самотно живеещи лица в община Троян, в т.ч. и с увреждания, които не могат сами или с помощта на своите близки да си приготвят храна.

След възлагане на услугата на външен доставчик – „Хуманност и Дълголетие“ ООД, през месец май 2014 г. и последвалото сключване на директни договори за доставка на хранителни продукти, таксата за ползвателите се запази на нива от 55 до 65 лева, а качеството на приготвената храна се подобри значително. От юни 2016 г. заявленията за ползване на услугата нараснаха и Община Троян бе принудена да ограничи достъпа до услугата, като създаде лист на чакащи. През месец юли обслужваните наброяваха 192, при капацитет 170 лица. Почти три месеца нямаше възможност за включване на нови потребители.

От месец септември  2016 г. стартира „Предоставяне на топъл обяд за лица от уязвими групи в Община Троян“ по ОП „Храни и/или основно материално подпомагане“ за 60 лица без доходи, което допълнително натовари кухнята и изпълни до краен предел наличните капацитетни възможности на кухненското оборудване. Постепенно, след отпадане на потребители, от месец октомври 2016 г. до месец декември бяха включвани от листа на чакащите 19 крайно нуждаещи се самотно живеещи стари хора и хора с увреждания.  

През 2016 г. Община Троян дофинансира 108 хил. лв. или 50 % от таксата, която плащат възрастните за услугата.

В две поредни заседания на Общински съвет-Троян за 2016 г., кметът г-жа Михайлова внесе предложение за закупуване на дълготрайни материални активи за „Домашен социален патронаж“, като бяха закупени хладилник, електрическа пекарна на 3 нива, котлон. Това ще спомогне за повишаване техническите възможности за готвене, с цел задоволяване на нарастващите потребностите за услугата и увеличаване капацитета ѝ от 170 на 200 места, считано от 01.01.2017 г. и така през 2017 г. още 30 възрастни от общината ще получават топла храна.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button