БЕЗРАБОТНИТЕ ДЪЛЖАТ ВЕЧЕ 18.40 ЛВ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ

Безработните, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др., дължат месечно по 18,40 лв. за здравни вноски, напомнят от Националната агенция по приходите /НАП/.

Сумата е на база новия размер на минималния осигурителен доход – 460 лв. Същият влезе в сила със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г. от 1 януари 2017 г.

Според него неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху 230 лв.

От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2017 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2017 г.

От НАП напомнят, че всички, които трябва сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от 1 януари трябва сами да внасяте здравните си вноски, трябва да подадете декларация до 25 февруари. В противен случай санкцията е от 500 до 1000 лева.

Ако за период от 36 месеца не се внесат повече от три дължими месечни вноски, здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Здравната каса.

Чрез сайта на НАП всеки може да направи справка за здравноосигурителния си статус, както и да провери периодите, за които му липсват здравноосигурителни вноски. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравни вноски.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button