Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие прие план-приема за учебната 2017/2018 г.

Той бе представен от началника на Регионалното управление на образованието Еленко Начев.

По думите му сега предлаганият държавен план-прием е различен от досегашните. „Това е първата стъпка за реална промяна в образователната система в област Ловеч. В някои общини се наложи намаление на план-приема, в други се разкриват нови професионални паралелки, съобразени с реалните потребности на общините и бизнеса”, обясни Начев като подчерта, че мерките не са популярни и са болезнени, РУО е получило много негативи, но в крайна сметка това е начинът за реформиране на една консервативна система като образованието.
За следващата учебна година са предложени общо 48 паралелки с прием на ученици след завършен 7 клас в област Ловеч. От тях 20 са профилирани и 28 са професионални, със срок на обучение 5 години.
След завършен 8 клас ще може да се кандидатства в общо 29 паралелки -1 непрофилирана в СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч, 4 профилирани в средни училища на територията на област Ловеч и 24 професионални паралелки в средни училища и професионални гимназии.
Предложени са и две паралелки в задочна форма на обучение – в ПГСС „Сергей Румянцев“ – Луковит и ПГМЕТ – Троян.
Заседанието на комисията бе председателствано от зам.-областния управител Георги Терзийски. Той провокира участниците с мнението на учители за състоянието на образователния процес, ситуацията в училищата, негативната нагласа на учениците за придобиване на практически умения, реалните потребности за качествено образование, както и с ролята на семейството във формирането на интерес към учебния процес.
Терзийски подчерта, че с общите съвместни усилия с Регионалното управление на образованието и бизнеса тази година има промяната във философията и в нагласите на всички страни в процеса – общини, училища, бизнес. «Не мога да не съм удовлетворен, че проведохме в последното тримесечие на миналата година една от най-успешните в страната срещи на бизнеса с образователните институции в стремежа да възродим професионалното образование и да го поставим на здрава основа – потребностите на икономическите субекти в региона», каза Терзийски на срещата. Равносметката, по думите на зам.-областния управител, е повече от обнадеждаваща – 15 нови специалности в професионалните паралелки, 3 заявки за дуално обучение в Община Троян, спасяване на училища по селата в Тетевенско и Троянско, оптимизация на паралелките в училищата на Община Ловеч. Това е процес болезнен и твърде закъснял във времето, но резултатен. В Ловеч от предложенията на директорите общината, като финансиращ орган, не утвърди по една паралелка в ПМГ и Езиковата гимназия и по една в ПГМЕТ и ПГВМ.
Георги Терзийски определи крайния резултат като балансиран и осмислен план-прием. Предстои РУО да го представи и защити пред Министерство на образованието и науката до края на м

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button