Проверяващи установиха нарушения в детски заведения

За периода 06.02.2017г. – 10.02.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 42 проверки на обекти с обществено предназначение – 8 детски градини, 2 читалища, 1 компютърна зала, 11 фризьорски салона, 8 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 транспортно средство със специално предназначение, 1 автогара, 3 местни водоизточници, 2 училища, 2 ученически общежития, 1 дом за възрасни, 1 оптика, и 1 хотел в гр. Ловеч, с. Добродан, с. Калейца, гр. Троян, с. Златна Панега, с. Брестница, с. Орешене, с. Славяни и с. Лисец. За установени несъответствия са издадени 2 предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в две детски градини и 1 предписание на детска ясла, свързани с извършване на ремонтни дейности.

През седмицата са извършени и 4 проверки в кухненски блокове на детски градини за спазване изискванията на Наредба №6/2011 за здравословно хранене на децата в детските заведения в селата Лисец, Славяни, Калейца и Добродан. Констатирани са нарушения на наредбата – предлагане на пържени храни за закуска и мляно месо с високо съдържание на мазнини в едно детско заведение, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение.
В горепосочените обекти се контролират и забраните за тютюнопушене, както и допълнително са извършени 11 проверки в заведения за обществено хранене и развлечение и в административни обекти в проверяваните населени места, в които не са установени нарушения.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button