Уругльовене в Добродан

Традицията още е жива

– пожелахме си догодина още да сме живи

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button