ТРОЯН СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ СВОЕТО БЪДЕЩЕ

otchet Пред препълнена зала снощи кметът на общината Донка Михайлова изнесе своя отчет за първата година от втория мандат на екипа си. „Формиране на управленска философия“ – така определи кметът визията на екипа си и накратко описа целите на бъдещата работа:

– повече работни места;

– ограничаване на негативните тенденции от демографската криза;

– подобряване на жизнената среда и качеството на живот на жителите на общината.

Какви са най-отговорните задачи
– за изпълнение е поставена амбициозна капиталова програма, който ще иска дисциплина в използване на ресурсите и контрол в изпълнението на обектите;

– да се запази благоприятната данъчна среда, която да осигури общински средства без увеличаване на местните данъци и такси, със запазване на темпото на събираемост на данъците;

изграждане на социално предприятие за хора в неравностойно положение;

– повишаване на ефективността на управление на отпадъците.

Като цяло общината се стреми към насърчаване на инвестициите и превръщане в реален икономически субект. Кметът обърна внимание на подкрепата на местния бизнес; специалния акцент върху селското стопанство.

Туризмът като „емблема“ на района също е важен в работата на кметския екип. Тук се работи в две направления – осигуряване на качествени туристически услуги (напр. подкрепа на атрактивните „Состра“ и „Вие Траяна“ и извеждане от сивия сектор на част от туристическите обекти.

Най-големи тревоги предизвикват проблемите в образованието. От една страна, с влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование застрашени са всички основни училища в общината. От друга страна, важно е развитието на професионалното образование, което да даде адекватна подготовка на младите хора и да ги подготви за адекватна реализация именно тук.

По-подробно с презентацията на кмета на общината можете да се запознаете тук

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button