13 639 797 лв. без ДДС за ремонта на част от пътя Ловеч – Троян – Кърнаре

Агенция „Пътна инфраструктура“ поднови поръчката за избор на изпълнител на ремонта на 48 км второкласни и третокласни пътища, които ще се финансират по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Ще бъдат ремонтирани трите лота 16, 17 и 18:Лот 16 – близо 9 км от второкласен път Ловеч – Троян – Кърнаре; Лот 17 около 10 км от път третокласен път Червен бряг – Чомаковци и Лот 18 – 30 км от третокласен път Дъбова махала – Монтана. Ремонтните дейности са част от близо 290 републикански пътища, които държавата рехабилитира със средства по ОПРР, които са над 238 млн. лева.

Настоящата поръчка стартира през септември и бе прекратена, поради необходимост от преработак на документацията и промяна на някои количествени стойности, както и общата стойност, предвидена за изпълнение на ремонтните работи. Обособените три позиции са съответно:
Поз.1 – Лот 16 Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч. Индикативна стойност: 13 639 797 лв. без ДДС.
Пътната настилка варира между 2 платна за движение
Трасето преминава през в регулациата на град Ловеч, и включва 5 броя големи съоръжения с отвор над 5 м, 2 пешеходни подлеза и пътен тунел, както и пътни кръстовища. Кръстовищата са с с общински пътища и при пътни връзки на 2 нива – при пътен възел „Баховица“ (непълна детелина), при п.в. „Гозница“ и при П.в. „Софийска“ с републикански път ІІІ-401 (непълна детелина).

източник infrastructure.bg

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button