БСП ЗА БЪЛГАРИЯ С ПРОМЕНИ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Иванка Дянкова Ралчевска като упълномощен представител на БСП Лява България
е поискала промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на града в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., както следва:

Постъпило е Предложение с вх. № 80/07.03.2017 г. от Иванка Дянкова Ралчевска като упълномощен представител на БСП Лява България – гр. Троян. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400006 като на мястото на Геновева Петрова Папуркова – член, да бъде назначена Антония Пенкова Попова.

Приложена е молба за освобождаване Геновева Петрова Папуркова.

Постъпило е Предложение с вх. № 80/07.03.2017 г. от Иванка Дянкова Ралчевска като упълномощен представител на БСП Лява България – гр. Троян. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400007 като на мястото на Станка Стоянова Иванова– секретар, да бъде назначена Атанаска Христова Христова.

Приложена е молба за освобождаване Станка Стоянова Иванова.

Постъпило е Предложение с вх. № 80/07.03.2017 г. от Иванка Дянкова Ралчевска като упълномощен представител на БСП Лява България – гр. Троян. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400007 като на мястото на Атанаска Христова Христова – член, да бъде назначена Станка Стоянова Иванова.

Приложена е молба за освобождаване Атанаска Христова Христова.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400006:

ОСВОБОЖДАВА Геновева Петрова Папуркова с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Антония Пенкова Попова с ЕГН *****.

В СИК № 113400007:

ОСВОБОЖДАВА Станка Стоянова Иванова с ЕГН ***** – като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Атанаска Христова Христова с ЕГН *****.

В СИК № 113400007:

ОСВОБОЖДАВА Атанаска Христова Христова с ЕГН ***** – като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Станка Стоянова Иванова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button